Drodzy Użytkownicy Słownika,
oddaję do Waszej dyspozycji stronę z niemieckimi przysłowiami.
Starałem się zamieścić na niej jak najprecyzyjniejsze tłumaczenia na język polski
i w miarę możliwości - polski odpowiednik, jeśli taki istnieje.
To na razie dopiero początek. Przysłów na razie nie jest za dużo i nie są zbyt precyzyjnie uszeregowane
- wg wyboldowanych słów kluczowych, których wybór nie zawsze był prosty.
Mam nadzieję, że mimo to strona się Wam przyda! Przysłów będzie coraz więcej.


<<< Powrót na stronę Komputerowego Słownika Niemiecko-Polskiego | Aktualna liczba przysłów: 87

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  | 

Sprichtwort auf Deutsch genaue Bedeutung polnisches Äquivalent
przysłowie po niemiecku

dokładne znaczenie

polski odpowiednik

- A -
Am Abend wird der Faule fleißig. Wieczorem leniwy staje się pracowity. brak
Aller Anfang ist schwer. Każdy początek jest trudny. Początki bywają trudne. / Nie od razu Kraków zbudowano.
Alter schützt vor Torheit nicht. Wiek nie chroni przed głupotą. Można być starym, a głupim.
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Jabłko spada niedaleko od pnia. Niedaleko pada jabłko od jabłoni.
Man soll die Äpfel erst zählen, bevor man sie aufteilt. Powinno się jabłka najpierw policzyć, zanim się je rozdzieli. Nie dziel skóry na niedźwiedziu.
Nach getaner Arbeit ist gut ruhn. Po wykonanej pracy dobrze jest odpocząć. brak
Wie die Arbeit, so der Lohn. Jaka praca, taka płaca. Jaka praca, taka płaca.
- B -
Voller Bauch studiert nicht gern. Pełny brzuch nie uczy się chętnie. Kogo brzuch nazbyt tuczy, nie bardzo się uczy.
Böse Beispiele verderben gute Sitten. Złe przykłady psują dobre zwyczaje. brak
Neue Besen kehren gut. Nowe miotły dobrze zamiatają. Nowe miotły dobrze zamiatają.
- C -
na razie brak przysłów
- D -
Doppelt gibt, wer schnell gibt. Daje podwójnie ten, kto daje szybko. Kto szybko daje, dwa razy daje.
Wie du mir, so ich dir. Jak ty mnie, tak ja tobie. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie.
- E -
Kümmere dich nicht um ungelegte Eier. Nie troszcz się o niezłożone jaja. Nie martw się na zapas.
Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schaft. Zazdrość jest namiętnością, która szuka z zapałem tego, co sprawia cierpienie. brak
Eile mit Weile. Spiesz się przez chwilę. Spiesz się powoli.
Man soll das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Powinno się kuć żelazo, póki jest gorące. Kuj żelazo, póki gorące.
Ende gut, alles gut. Koniec dobry, wszystko dobre. Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
Alles hat sein Ende, nur die Wurst hat zwei. Wszystko ma swój koniec, tylko kiełbasa ma dwa. Wszystko ma swój koniec.
Wer sich entschuldigt, klagt sich an. Kto się tłumaczy, ten się oskarża. brak
Wer ernten will, muss säen. Kto chce zbierać, musi siać. Bez pracy nie ma kołaczy.
- F -
Faul bekommt wenig ins Maul. Leniwy dostaje mało do pyska. Bez pracy nie ma kołaczy.
Jedermanns Freund ist niemands Freund. Przyjaciel każdego nie jest niczyim przyjacielem. brak
- G -
Gelegenheit macht Diebe. Okazja czyni złodziei. Okazja czyni złodzieja.
Gesundheit ist das höchste Gut. Zdrowie jest dobrem najwyższym. Zdrowie jest nacenniejsze.
Gleich und gleich gesellt sich gern. Podobny chętnie zostaje kompanem podobnego. Ciągnie swój do swego.
Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Kto kopie innym dół, sam wpada. Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada.

- H -
Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Czego Jaś się nie uczy, tego Jan się nie nauczy. Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał.
Eine blinde Henne findet auch ein Korn. Ślepa kura też znajdzie ziarno. Trafiło się ślepej kurze ziarno.
Mit großen Herren ist nicht gut Kirschen essen. Nie jest dobrze jeść czereśnie z wielkimi panami. brak
Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Co możesz załatwić dziś, tego nie przesuwaj na jutro. Co masz zrobić jutro, zrób dziś.
Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Droga do piekła jest wybrukowana dobrymi zamiarami. Piekło jest dobrymi chęciami wybrukowane.
Wer nicht hören will, muss fühlen. Kto nie chce słuchać, musi poczuć. brak
Hunde, die bellen, beißen nicht. Psy, które szczekają, nie gryzą. Krowa, która ryczy, mało mleka daje.
Schlafende Hunde soll man nicht wecken. Śpiących psów nie należy budzić. brak
- I -
Irren ist menschlich. Błądzenie jest ludzkie. Ludzką rzeczą jest błądzić.
- J -
Jeder fasst sich an seine eigene Nase. Każdy chwyta się swojego własnego nosa. Każdy sobie rzepkę skrobie.
- K -
Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Małych się wiesza, dużym pozwala się uciekać. Kowal zawinił, Cygana powiesili.
Der Klügere gibt nach. Mądrzejszy ustępuje. Mądry głupiemu ustępuje.
Viele Köche verderben den Brei. Wielu kucharzy psuje kaszę. Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść.
In der Kürze liegt die Würze. W zwięzłości leży pikanteria. Siła wypowiedzi leży w jej zwięzłości.
- L -
Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Kto się śmieje ostatni, śmieje się najlepiej. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni.
Andere Länder, andere Sitten. Różne kraje, różne zwyczaje. Co kraj, to obyczaj.
Alte Liebe rostet nicht. Stara miłość nie rdzewieje. Stara miłość nie rdzewieje.
Liebe ist die beste Medizin. Miłość jest najlepszym lekarstwem. Miłość jest najlepszym lekarstwem.
Die Liebe ist blind. Miłość jest ślepa. Miłość jest ślepa.
Lügen haben kurze Beine.

Kłamstwa mają krótkie nogi.

Kłamstwo ma krótkie nogi.

- M -
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Jeszcze żaden mistrz nie spadł z nieba. Bez pracy nie ma kołaczy. / Nie od razu Kraków zbudowano.
Über vergossene Milch soll man nicht jammern. Nie należy lamentować nad rozlanym mlekiem. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem.
- N -
Nachrede schläft nicht. Obmowa nie śpi. Ludzkie języki nie próżnują.
Narren haben das beste Glück. Głupcy mają największe szczęście. Głupim szczęście sprzyja.
Auf einen Weisen kommen tausend Narren. Na jednego mądrego przypada tysišc głupców. brak
Not lehrt viel Künste. Potrzeba uczy wielu sztuk. Potrzeba matką wynalazku.
- O -
Heute oben, morgen unten. Dzisiaj na wierzchu, jutro pod spodem. Raz na wozie, raz pod wozem.
- P -
Probieren geht über Studieren. Próbowanie jest czymś więcej niż studiowanie. Czyny są cenniejsze niż słowa.
Papier ist geduldig. Papier jest cierpliwy. Papier jest cierpliwy.
- Q -
na razie brak przysłów
- R -
Rache ist süß. Zemsta jest słodka. Zemsta jest słodka.
Wem nicht zu raten ist, dem ist auch nicht zu helfen. Komu nie można poradzić, temu nie można też pomóc. brak
Wo Rauch ist, muss auch Feuer sein. Gdzie jest dym, musi być też ogień. Nie ma dymu bez ognia.
Reden ist Silber - Schweigen ist Gold. Mówienie jest srebrem - milczenie złotem. Mowa jest srebrem, a milczenie złotem.
Sich regen bringt Segen. Ruszanie się przynosi błogosławieństwo. Ruch to zdrowie / ~ Bez pracy nie ma kołaczy.
Besser reich und gesund als arm und krank. Lepiej [być] bogatym i zdrowym niż biednym i chorym. brak
Keine Rose ohne Dornen. Nie ma róży bez kolców. Nie ma róży bez kolców.
Heute rot, morgen tot. Dziś rumiany, jutro martwy. Dziś się żyje, jutro gnije.
- S -
Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Jedna jaskółka jeszcze nie czyni lata. Jedna jaskółka wiosny nie czyni.
Ohne Schweiß kein Preis. Bez potu nie ma nagrody. Bez pracy nie ma kołaczy.
Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach. Lepszy wróbel w ręce niż gołąb na dachu. Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.
Aus den Augen, aus dem Sinn. Z oczu, z głowy. Co z oczu, to z serca.
Die Stirne kühl, die Füße warm, das macht den reichsten Doktor arm. Chłodne czoło, ciepłe stopy, to czyni ubogim najbogatszego lekarza. brak
- T -
Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Nie powinno się chwalić dnia przed wieczorem. Nie chwal dnia przed zachodem słońca.
Steter Tropfen höhlt den Stein. Ciągła [ciągle padająca] kropla drąży kamień. Kropla drąży skałę.
- U -
Übung macht den Meister Ćwiczenie czyni mistrza. Ćwiczenie czyni mistrza.
Ein Unglück kommt selten allein. Nieszczęście rzadko przychodzi samo. Nieszczęścia chodzą parami.
Womit man umgeht, das hängt einem an. To, z czym ktoś się panoszy, przyczepia się do niego. Z kim przestajesz, takim się stajesz.
- V -
Verbot macht Lust. Zakaz czyni ochotę. Zakazany owoc smakuje najlepiej.
Leicht versprochen, leicht gebrochen. Lekko obiecane, lekko złamane. Kto wiele obiecuje, ten mało daje.
- W -
Die Wände haben Ohren. Ściany mają uszy. Ściany mają uszy.
Stille Wasser sind tief. Ciche wody są głębokie. Cicha woda brzegi rwie.
Überall wird mit Wasser gekocht. Wszędzie gotuje się w wodzie. Wszędzie chleb pieką.
Wohltun trägt Zinsen. Dobroczynność przynosi korzyści. brak
- X -
na razie brak przysłów
- Y -
na razie brak przysłów
- Z -
Wenn zwei sich zanken, freut sich der Dritte. Kiedy dwaj się kłócą, cieszy się trzeci. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.
Das Rad der Zeit hält niemand auf. Koła czasu nikt nie zatrzyma. Czasu nie da się zatrzymać.
Zeit ist Geld. Czas to pieniądz. Czas to pieniądz.
Kommt Zeit - kommt Rat. Przyjdzie czas - przyjdzie rada. Czas pokaże.
Die Zeit heilt alle Wunden. Czas leczy wszystkie rany. Czas leczy rany.
Die Zeit ist der beste Arzt. Czas jest najlepszym lekarzem. Czas jest najlepszym lekarzem.
Alles hat seine Zeit. Wsztstko ma swój czas. Wszystko w swoim czasie.
Wer zuerst kommt, der mahlt zuerst. Kto przychodzi pierwszy, pierwszy miele. Kto pierwszy, ten lepszy.
Der Zweck heiligt die Mittel. Cel uświęca środki. Cel uświęca środki.

Słownik niemiecko-polski